Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Dokumenthåndtering i kommunens foretak

Retningslinjer for dokumenthåndtering i kommunens foretak

Kommunale foretak i Molde kommune er underlagt arkivlovens bestemmelser om offentlige arkiv og rådmannen har etter forskriften til arkivloven et overordnet ansvar for arkivarbeidet i Molde kommune.

Kommunale foretak skal følge de veiledninger og bestemmelser som også gjelder for kommunens virksomheter når det gjelder arkiv- og dokumentbehandling, samt posthåndtering. De kommunale foretakene skal også benytte seg av kommunens felles saks- og arkivsystem til ordinær postregistrering og saksbehandling. Kommunens sak- og arkivsystem er godkjent av Riksarkivaren etter Noark-standarden iht. bestemmelsene i arkivforskriften.

Fra 1.1.2008 gikk kommunen over til full-elektronisk arkiv som er det juridiske arkivet i kommunen.

Foretakene følger de rutiner og retningslinjer som gjelder for elektronisk arkiv. De kommunale foretakene er definert i saks- og arkivsystemene med egen journalenhet.

Modul for utvalgsbehandling skal brukes til møtebok for styrene i foretakene.

Laster...