Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Innlån fra IKA Møre og Romsdal

Arkivmateriale før 1964 er delvis avlevert til IKA Møre og Romsdal. Fra tid til annen har saksbehandlere behov for å bruke også dette materialet. En god del personregister er avlevert lengere frem i tid.

IKAMR ønsker at all kontakt skal gå gjennom Dokument- og arkivtjenesten eller arkivleder.

Normalt vil det bli utlånt en kopi av materiale som kan makuleres etter bruk. Ved ønske om utlån av store arkivmengder vil IKAMR sende originalmateriale rekommandert pr. post, med ønske om at materiale skal sendes tilbake til IKAMR innen en måned.

Utlån av arkivmateriale (kopi og original) blir registrert i IKAMR sitt sak- og journalsystem. Ved utlån av originalmateriale vil det i tillegg bli lagt utlånskort i bokboksen hvor utlånt materiale var plassert.

Ved tilbakesending av en hel arkivserie må arkivleder i kommunen ta kontakt med IKAMR.

Laster...