Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Bestandoversikt - arkiv som skal deponeres på sikt

Papirarkiv

Molde kommune har omkring 340 hm med arkivmateriale i sine arkivlokaler. Av disse er 240 hm ordnet og listeført. 100 hm er dermed per i dag uordnet. Deler av arkivmaterialet er videre eldre enn 30 år og vil dermed på sikt kunne avleveres til IKAMR. Dokument- og arkivtjenesten har som målsetting å ordne og listeføre det resterende arkivmaterialet, og avlevere det som kan avleveres fortløpende.

Oversikt over papirarkiv

Laster...