Utskriftsvennlig versjon

Kassasjonsreglement

Molde kommune har ikke eget bevaring og kassasjonsreglement, så en må følge retningslinjene i "Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver" Kap V - Retningslinjer for arkivbegrensning og kassasjon i kommunale arkiv.

Retningslinjene til bevaring og kassasjon i de kommunale arkiv er under revisjon, så til dette arbeidet er ferdig, må vi være varsom med hvilket arkivmateriale vi kasserer. Ta kontakt med arkivansvarlig før kassasjon av arkivmateriale.

Laster...